Общи условия за използване на платформата e-stol.com

1: За платформата

Платформата e-stol.com е изградена и поддържана от „Смарт Дизайн БГ“ ЕООД, с адрес на управление гр. Бургас, жк. Славейков бл. 55, вх. 13. В платформата се предлага храна на ученици в училищни столове. Целта на платформата е да създаде възможност на родителите да поръчват и заплащат по електронен път храна за децата си към доставчиците. Дейността по подготовката на храната, както и нейното сервиране се осъществява от трети фирми, оператори на столове, наричани за краткост доставчици. Ползвателите на системата са родителите или настойниците на всяко дете, наричани за краткост родителите. Всеки регистрирал се родител трябва да активира профил за поне едно свое дете, за да може да използва платформата. В платформата се предлагат различни ястия и техните комбинации в менюта, наричани за краткост продукти. В това число влизат и всички съпътстващи услуги, предлагани от доставчиците на място в училищните столове.

2: Покупка на ястия и менюта

e-stol.com представлява платформа, която позволява на родителите да закупят продукти от съответния доставчик, който оперира училищния стол на детето им. Доставчикът е изцяло отговорен за качеството на продуктите, както и техните съставки и отговаря изцяло в случай на настъпила вреда към родителя или детето, както вследствие на консумацията, така и в случай на финансови претенеции. Предлаганите ястия, както и техните съставки, са по предложение на доставчиците и са одобрени от хранителен технолог, излъчен от Община Бургас. Всяко ястие има маркирани алергените, които съдържа, за да могат родителите да предпазят децата си от потенциално опасни за тях храни. При поръчка или плащане на продукти чрез платформата, родителите декларират че са съгласни изцяло с настоящите Общи Условия.

3: Доставчици

„Смарт Дизайн БГ“ ЕООД не е доставчик на продуктите, които се предлагат в платформата. Всички ястия и услуги се доставят/извършват на място в училищните столове от доставчиците. Те са отговорни за осигуряването на правилната подготовка и доставка на продуктите на крайните ползватели – децата.

4: Вашите отношения с нас

При правенето на поръчка чрез платформата e-stol.com, вие потвърждавате, че:

  1. а. Сте съгласни с така описаните Общи Условия;
  2. б. Сте родител или настойник на ученика, за който поръчвате;
  3. в. Имате навършени 18 години;

5: Задължения и отговорност

Задълженията на „Смарт Дизайн БГ“ ООД по тези Общи Условия са единствено в качеството му на посредник, който не доставя продукти, нито е отговорен за някакви действия или вреди, които възникват вследствие на доставката (или нейната липса) на продуктите или услугите. „Смарт Дизайн БГ“ е регистриран Администратор на лични данни и се задължава да съхранява цялата информация по сигурен начин, както и в никакъв случай да не предоставя лични данни или каквато и да е друга информация на трети лица по никакъв повод.

6: Обработка на плащанията

Плащанията в платформата могат да се осъществяват по 3 начина:

  1. а. По електронен път чрез дебитна или кредитна карта, чрез платформата на Борика Банксервиз АД
  2. б. В брой на каса на ИзиПей АД
  3. в. В брой на място в стола
Заплащането на продуктите трябва да стане най-късно до 12 часа на деня, предхождащ деня на консумацията им. В противен случай доставчиците си запазват правото да откажат доставката на продукта.

7: Политика на връщания на пари и право на отказ от продукти

Родителите имат право да се откажат от всяка направена покупка най-късно до 12 часа на предходния ден преди деня на заплатената поръчка. След този срок сторнирането на поръчката не е възможно и предплатената сума ще остане за доставчика. В случай, че родителите сторнират вече заплатена поръчка в регламентирания срок, то пълната й стойност ще бъде захранена като салдо към профила на детето. При следваща поръчка салдото ще бъде автоматично приспаднато от сумата за плащане. Ако родителят желае, може да получи сумата и в брой на каса на доставчика, като се идентифицира пред него. Без значение от начина на плащане, суми могат да се възстановяват само и единствено в брой. В случай на претенции или проблеми с продукт, предлаган от доставчика, то претенцията за връщане на пари трябва да бъде отправена директно към него в писмен вид, не по-късно от 48 часа от възникване на претенцията. Претенции, заведени след този срок няма да бъдат разглеждани.

8: Достъп до платформата

„Смарт Дизайн БГ“ ЕООД се стреми да поддържа платформата в пълна функционалност денонощно и непрекъснато. Въпреки това не сме отговорни ако поради някаква причина платформата е недостъпна за определен период от време. Вследствие на многообразни фактори, сред които могат да бъдат аварии или злоумишлени повреди, периодични поддръжки, ремонти и т.н., съдържанието на платформата може да е недостъпно или частично достъпно.

9: Регистрация

За да могат да закупят продукти от платформата, родителите трябва на първо място да регистрират свое потребителско име (имейл адрес) и парола, както и да регистрират в профила си едно или повече свои деца, ученици в някое от училищата, обхванати от платформата. След създаването на профила, родителите ще могат да влизат в системата с потребителското си име и паролата и да поръчват продукти за всяко от своите деца. Задължение на родителите е да се грижат за сигурността на данните за достъп до платформата.

10: Ограничения на достъпа

Ако установим, че е имало нарушение на настоящите Общи условия или някакви други злонамерени действия, имаме право да ограничим или прекратим достъпа до платформата, което може да включва и направени или заплатени бъдеще поръчки.

11: Разрешаване на спорове

Ако вярвате, че по някаква причина платформата или настоящите Общи условия по някакъв начин засягат вашите права, моля изпратете ни в писмен вид информация за оплакването си чрез контактната форма, достъпна публично в платформата или във вашия профил. При невъзможност проблемът да се реши добронамерено между страните, то всички спорове по съдебен път следва да се отнесат към Окръжен Съд – Бургас.

12: Промени по настоящите Общи условия

Запазваме си правото да променяме и ревизираме настоящите Общи условия при нужда. Това може да се налага от промяна в бизнес средата, промени в технологиите, промени в правната рамка или други регулаторни изисквания. Въпреки, че при промяна в Общите условия ще уведомяваме потребителите, задължение на родителите остава да проверяват този документ за промени, за да са наясно с последното му актуално състояние.

13: Въпроси и препоръки

Ако имате някакви въпроси или препоръки, можете да се свържете с нас чрез контактната форма, достъпа публично в платформата или във вашия профил. Нормалния срок за отговор са 2 работни дни.