Политика за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители

Поверителността на данните е от особена важност за нас.

Стремим се уеб страницата ни да е удобна и да съдържа възможно най-много информация, която би могла да ви интересува. Грижим се и за сигурното ѝ ползване, за да можете да сте спокойни, че личните ви данни и права са защитени.

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, Смарт Дизайн БГ“ ЕООД, ЕИК 203465818, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Област Бургаска, жк. Славейков, Блок 55, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. Тази интернет страница www.e-stol.com се притежава и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. „Смарт Дизайн БГ“ не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме. При възникнали въпроси можете да се свържете с нас: support@e-stol.com

2.КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

3.СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Смарт Дизайн БГ“ събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на фирмата ни за изпълнение на услугите ни. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на „Смарт Дизайн БГ“. По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „Смарт Дизайн БГ“ може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на „Смарт Дизайн БГ“ и предоставяте информация на фирмата. Всеки път, когато потребител отвори нашата уеб страница и различните менюта в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:

4. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

5. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „Смарт Дизайн БГ“ са:

6. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ И ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

6.1. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „Смарт Дизайн БГ“ не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове. Това онлайн приложение използва Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Plugins се разпознават по логата на Facebook (бяло „f“ на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или биват отличени с „Facebook Social Plugin”.

Когато влезете в дадена уеб страница, вашият браузър веднага ще направи директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на този Plugin ще бъде предадено директно от Facebook към вашия браузър, който ще го свърже с интернет страницата. „Смарт Дизайн БГ“ не може да влияе на количеството данни, които Facebook събира с помощта на тези Plugins. Затова чрез следния линк ние ви информираме само за това, което ни е известно http://www.facebook.com/help/?faq=17512.

Чрез свързването с тези Plugins Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена. Ако сте се логнали във Facebook, Facebook може да причисли това посещение към вашия профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“ или напишете коментар, съответната информация веднага ще бъде прехвърлена от вашия браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Ако не сте регистриран във Facebook, пак има възможност Facebook да разбере вашия IP адрес и да го запамети.

Тези Plugins на Facebook могат да бъдат прикрепени от операторите на сайтове върху собствените интернет страници или платформи. С едно кликване върху тези Plugins регистрираните във Facebook потребители могат автоматично да оставят съобщение в техния Facebook профил, че харесват информацията от линковете на оператора на сайта. Свързаният с Facebook Plugin „си комуникира“ текущо с Facebook и при посещение на интернет страницата изпраща данните на Facebook – дори и ако потребителят не е кликнал на Plugins. Чрез така наречената iFrame-връзка браузърът зарежда освен стартираната страница и една допълнителна по-малка „страница в страницата“, която съдържа съответния Plugin. В случай на Plugin принадлежащ на Facebook тази iFrame-връзка или изходният текст изхожда напълно от Facebook и не може да бъде контролиран или обработван от „Смарт Дизайн БГ“. Ако браузърът по-късно отново се свърже със сървъра на социалната мрежа, „бисквитката“ се прехвърля и може да спомогне за създаването на профил. При потребители, които се регистрират в последствие, също е възможна връзка с информацията, съдържаща се в „бисквитката“. Ако потребителят е логнат в текущата сесия във Facebook, се предава информация както за страницата, така и за „бисквитката“ – при това е възможно тази информация за идентификация на сесията да бъде причислена към съответния акаунт. На нас не ни е известен обхватът на данните и целите, за които те се събират, както и как се използват от Facebook. Относно информация за вашите права и възможности за настройка за защита на вашите лични данни, молим да се обърнете към Facebook Inc. или да следвате инструкциите за защита на личните данни на Facebook тук. С Add-ons можете да блокирате Facebook-Social-Plugins за вашия браузър, като използвате например „Facebook Blocker“.

6.2. ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

Механизмите за заплащане на поръчаната от Вас храна не предвиждат споделяне на личните Ви данни. В платформата не се съхраняват и по никакъв начин данни за банкови карти или други платежни инструменти. Електронните плащания се обработват изцяло извън електронната системата от картовия оператор Борика Банксервиз АД. Това изисква данните на вашите банкови карти да се въвеждат при всяка една транзакция.

7. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

В дадени случаи „Смарт Дизайн БГ“ може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на фирмата. Личната информация ще бъде споделяна от нас само и единствено с цел изпълнение на услугите ни. Тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене –„Смарт Дизайн БГ“ да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим събраната лична информация на съответната трета страна.

8. ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ.

„Смарт Дизайн БГ“ не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

„Смарт Дизайн БГ“ е взела предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Всички служители на „Смарт Дизайн БГ“ са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служители на „Смарт Дизайн БГ“ до Вашите данни е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения. За случаите, в които „Смарт Дизайн БГ споделя информация за Вас с трети лица – изпълнители или партньори, като например училищните столовете, фирмата има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

10. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата „Политика за защита на личните данни“, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно. При потребителите, които използват системата с цел поръчка на храна в училищен стол, се предвижда окончателно изтриване на данните в рамките на шест месеца след като потребителя е спрял активността си, заявявайки това през контактната форма или на адрес support@e-stol.com.

11. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ.

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „Смарт Дизайн БГ“, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

Ако искате да упражните правата си или при възникнали въпроси, можете да се свържете с нас: support@e-stol.com

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които по закон, не се изисква достъп.